Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
3467 2770
Reposted fromlllm lllm viairmelin irmelin
4391 5cd4 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaconcarne concarne
3753 577d 500
Reposted fromtfu tfu viathebizon thebizon
6114 e218
Reposted fromkyte kyte viadepressiverealism depressiverealism
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
8805 e935 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
8775 4749 500

“When you really love coffee”

May 23 2017

Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.

May 21 2017

0166 8442 500

ghastly-h-crackers:

monkeyfrog:

merhaskell:

he’s got important capybara shit to do 

This photo makes me unreasonably happy.

I must go, my people need me.

Reposted fromfinnglas finnglas viaconcarne concarne
3025 a7d8 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaconcarne concarne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl