Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

2081 44b9 500
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viairmelin irmelin
5059 d3bc 500
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin

October 22 2017

4710 babc 500

cupcakelogic:

a msg to u from the dog that finally learned how to give me the dang ball

Reposted fromlixx lixx viano-longer-kore no-longer-kore
4625 a9ef
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
5855 ea13
Reposted fromSkydelan Skydelan viano-longer-kore no-longer-kore
7207 03b1
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
5813 73de 500
Reposted fromnaich naich viairmelin irmelin
4476 9bfe 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagrzej grzej
1517 d7d1 500
Reposted fromkaiee kaiee viatelewizjaklamie telewizjaklamie
4405 37c8
6441 d748
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viairmelin irmelin
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Nieprawda że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
9284 f4d4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl

October 04 2017

1661 90c6 500
Reposted fromfungi fungi viathebizon thebizon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl