Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

7579 ff5b

April 16 2017

4346 70d7
Reposted fromSombra Sombra viaconcarne concarne
2442 f072
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaflaus flaus

April 14 2017

Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viavstane vstane
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
1329 3ecb
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
9931 b5e9
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viairmelin irmelin
4816 5f65
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
5128 139c 500

April 13 2017

2292 841d 500
Reposted frombealobster bealobster vianosiemka nosiemka
2080 ca32
Reposted fromLittleJack LittleJack viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
8267 5040
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viaalcohoolic alcohoolic
1230 a81e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl