Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

Nieprawda że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
9284 f4d4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl

October 04 2017

1661 90c6 500
Reposted fromfungi fungi viathebizon thebizon
4151 2af1
Czarków 2
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
6196 40e7
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viano-longer-kore no-longer-kore

August 24 2017

3094 7be2
Reposted fromkarahippie karahippie vianosiemka nosiemka
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathebizon thebizon
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathebizon thebizon
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin
3090 bdcb 500
Paula Jeziorska Kajaki w Rakowieckim, Wrocław
Reposted fromlouve louve viapl pl

August 09 2017

7732 b037
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viathebizon thebizon
Reposted fromFlau Flau viathebizon thebizon
5903 d0cc 500
such relative meme
Reposted fromnajlepsza najlepsza viathebizon thebizon
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatonietak tonietak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl