Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

7226 1c2a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatonietak tonietak
wtoreczek wtorunio
3103 7724 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
8266 d307 500

June 08 2019

2742 b30c 500
Chmury burzowe są tak wysokie, że przy odpowiednich warunkach mogą rzucać cień długości kilkuset kilometrów. Na zdjęciu satelitarnym zrobionym wczoraj podczas zachodu słońca widać, że chmura nad Kaszubami rzuca cień aż pod Terespol.
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
2773 a75c 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem viairmelin irmelin
These are pretzels dipped in red & white chocolate melts, then dipped in black & white sugar sprinkles. It’s trashy, gross, and fabulous.
Reposted fromhighlmittel highlmittel viavaira vaira
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablackenedsky blackenedsky

June 07 2019

3352 353a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAtari Atari
Reposted fromnaich naich viashifffffer shifffffer
ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
Reposted fromSZACHrajMAT SZACHrajMAT viavaira vaira
Reposted fromshakeme shakeme viasunako sunako
4923 7092 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viasleeplessy sleeplessy
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamartrol martrol
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl