Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

1209 c3c2 500
Reposted froms3 s3 viatonietak tonietak
9078 f2d6 500
Reposted fromJamalus Jamalus viatonietak tonietak
9541 8b4c 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin

May 23 2020

Reposted fromtgs tgs viasatyra satyra
Reposted frompolishzupe polishzupe viakwasmilosz kwasmilosz
1487 9f31 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatonietak tonietak
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
0686 d22a 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viakwasmilosz kwasmilosz
6365 8d1b 500
:O w tvp chyba nie mówili co słychać w Janowie Podlaskim
Reposted bytonietak tonietak
6746 dbf5 500
Reposted fromowca owca viakwasmilosz kwasmilosz

May 22 2020

Reposted frompimpus pimpus viatonietak tonietak
5737 0471 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viatonietak tonietak
7274 5a81 500
Reposted fromdoener doener viaSilentRule SilentRule

May 21 2020

Ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc do przeszłości jako takiej, takiej, jaka była ona naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko różne jej warianty, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej dziś nam odpowiadające. Przeszłość nie istnieje. Są tylko jej nieskończone wersje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted from0 0 viaSilentRule SilentRule
3251 6c90 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viatonietak tonietak
5241 62a1 500
Reposted fromTamahl Tamahl viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
2250 788a
dick move
Reposted fromszarykamien szarykamien viatonietak tonietak
6415 abb2 500
So schafft man es, dass die US-Amerikaner brav ihre Masken tragen. 😀
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatonietak tonietak
0406 bf6a 500
Olga Tokarczuk, Bieguni
Reposted fromniepogoda niepogoda viaSilentRule SilentRule
6593 c4ee 500
Reposted frommangoe mangoe viatonietak tonietak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...